Четвер, 27.06.2019, 13:13
Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню сайту
Міні-чат
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
knutd.com.ua
 Спеціальності

Інформація для абітурієнтів

   1. Особи, які вступають до коледжу за денною та заочною формою навчання на базі повної загальної середньої освіти, повинні пройти зовнішнє незалежне оцінювання знань з української мови та літератури і подати в приймальну комісію технікуму Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти: 

   - на спеціальність «Бухгалтерський облік» сертифікат з української мови та літератури; математики або історії України (за вибором абітурієнта); 

   - на спеціальність «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» сертифікат з української мови та літератури; математики або фізики (за вибором абітурієнта); 

   - на спеціальність «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» сертифікат з української мови та літератури; математики або фізики (за вибором абітурієнта);

   - на спеціальність «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості» сертифікат з української мови та літератури; математики або фізики (за вибором абітурієнта);


   - на спеціальність «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» сертифікат з української мови та літератури; математики або фізики (за вибором абітурієнта); 

   - на спеціальність «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів» сертифікат з української мови та літератури; хімії або математики (за вибором абітурієнта).

 

   2. Вступні випробування на денне відділення для випускників 9-х, 10-х класів проводяться з 23.07.12 по 31.07.12 з української мови (диктант) та математики  та хімії.

 5.03050901 « Бухгалтерський облік» 

   Бухгалтер готується для обліково-економічної, контрольно-ревізійної і аналітичної діяльності на підприємствах, в установах і організаціях різних галузей народного господарства на посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, які підлягають заміщенню молодшими спеціалістами.
   Молодший спеціаліст бухгалтер повинен уміти:
   - виконувати роботи на різних ділянках бухгалтерського обліку із застосуванням сучасної обчислювальної техніки;
   - здійснювати приймання і контроль первинної документації по відповідним ділянкам обліку і готувати їх до облікового опрацювання;
   - відображати в бухгалтерському обліку операції, що зв'язані з рухом грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей;
   - робити нарахування і перерахування різних платежів і внесків, коштів на фінансування капвкладень, заробітної плати робітникам і службовцям, податків та інших виплат, а також відрахувань коштів в основні та спеціальні фонди;
   - оформляти документи, які пов'язані з фінансуванням і кредитуванням в банках;
   - вести записи в регістрах бухгалтерського обліку;
   - готувати документи до механізованої обробки;
   - проводити інвентаризацію і оформляти її результати;
  - складати контрольно-ревізійні документи;
  - готувати і складати відповідні документи для розгляду в судово-слідчих органах і арбітражу;
  - готувати дані по відповідних ділянках роботи для складання звітності, складати звітні калькуляції собівартості продукції;
  - виявляти причини можливих втрат і невиробничих витрат;
  - брати участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства на основі даних бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів по вдосконаленню документообігу;
  - слідкувати за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням їх у відповідності з встановленим порядком для передачі їх в архів;
  - забезпечувати дотримання правил охорони праці, навколишнього середовища і протипожежного захисту.

5.05020201 «МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА»

 Фахівець, молодший спеціаліст з спеціальності 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» може займати первинні посади:

 - техніка з налагоджування та випробувань;                                                                                                                                            - техніка-конструктора з автоматизації виробничих процесів;                                                                                                             - електромеханіка дільниці;                                                                                                                                                                        - кресляра-конструктора систем автоматизації;                                                                                                                                       - техніка-електромеханіка з автоматизації виробничих процесів;                                                                                                         - лаборанта з обслуговування засобів автоматизації.

      Молодший спеціаліст електромеханік повинен уміти:

-         аналізувати технічну і проектно-конструкторську документацію;

-         складати замовлення (специфікацію) на прилади, кабельну продукцію, інструменти, механізми і захисні засоби;

-         виконувати розрахунки режимів та параметрів якості автоматичного регулювання;

-         виконувати креслення схем автоматизації у відповідності до нормативних документів, в тому числі за допомогою систем автоматизованого проектування (САПР);

-         розробляти індивідуальні завдання для робітників дільниці.

 Використовуючи технічну довідку матеріалу ЄСКД, ДСТУ, стандарти СНД, керуючі та методичні матеріали, повинен уміти:

          розробляти заходи з попередження і ліквідації браку;

         здійснювати статичне та динамічне настроювання регулюючих пристроїв та засобів мікропроцесорної техніки;

         аналізувати результати вимірювань для виведення технологічного обладнання на оптимальні режими роботи.


 
                                      5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання    

                                      підприємств текстильної та легкої промисловості» 

   Фахівець, молодший спеціаліст з спеціальності 5.05050210 "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості" може займати такі первинні посади:
   - технік-механік з обслуговування та ремонту обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості;
   - технік;
   - технік з експлуатації та ремонту устаткування;
   - технік-конструктор (механіка);
   - технік-технолог (механіка);
   - технік з налагоджування та випробувань;
   - технік з підготовки виробництва;
   - технік з підготовки технічної документації.

   Молодший спеціаліст технік-механік повинен уміти:
   - використовувати документацію дільниці та цеху, кваліфіковано користуватись документацією і оформляти її;
   - розробляти карти технологічних процесів розбирання та складання обладнання в процесі проведення ремонтних робіт;
   - виконувати технічні розрахунки, креслення, роботи технічний опис і складати технічні вимоги до загального виду креслень;
   - здійснювати технічне обслуговування та ремонти обладнання згідно із графіком;
   - здійснювати монтаж та демонтаж обладнання;

   Використовуючи технічну довідку матеріалу ЄСКД, ДСТУ, стандарти СНД, керуючі та методичні матеріали, повинен уміти:
   - виконувати технічні розрахунки, креслення, робити технічний опис;
   - обгрунтовано підбирати матеріал для деталей та робити аналіз міцностних можливостей конструкції.


 
                                              5.05070104 «Монтаж і експлуатація

                               електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

   Фахівець, молодий спеціаліст з спеціалісті 5.05070104 "Монтаж і електроустаткування підприємств і цивільних споруд" може займати такі первинні посади:
   - технік-електрик;
   - електрик дільниці;
   - диспетчер електропідстанції;
   - електромеханік дільниці;
   - електромеханік з підіймальних установок;
   - технік з налагодження та випробувань;
   - технік-конструктор;
   - технік-технолог.
   Молодший спеціаліст технік-електрик повинен уміти збирати, оброблювати, аналізувати і систематизувати науково-технічну інформацію, пов'язану з новітніми розробками, щодо:
   - проектування систем електропостачання та електроприводів;
   - складання технічної документації на виконання електромонтажних і налагоджувальних робіт;
   - складання технічної документації з безпечної та надійної експлуатації систем електропостачання та електроприводів;
   - проведення енергоаудиту електроустаткування підприємства та розробки заходів для покращення показників енергозбереження.
   Використовуючи технічну, довідникову літературу ЄСКД, ДСТУ, стандарти СНД, керуючі та методичні матеріали, обчислювальну техніку, повинен уміти:
   - виконувати електротехнічні розрахунки електричних мереж і заземлюючи пристроїв;
   - виконувати електричні схеми, у тому числі за допомогою ПЕОМ;
   - уміти проектувати системи електропостачання та електроприводів;
   - розробляти схеми електричних з'єднань для різних видів електроустаткування;
   - розробляти проекти на виконання електромонтажних і пусконалагоджувальних робіт;
   - виконувати необхідні розрахунки економічної ефективності проведення електромонтажних та електроремонтних робіт;
   - розраховувати статичні та динамічні навантаження електродвигунів, перевіряти їх на перевантаження.

 
             5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів» 

      Фахівець, молодший спеціаліст з спеціальності 5.05130107 "Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів" може займати такі первинні посади:
   - технік - лаборант (хімічні та фізичні дослідження);
   - технік - технолог;
   - контролер якості;
   - майстер.

   Молодший спеціаліст технік-технолог повинен уміти:
   - самостійно вести технологічний процес на дільниці;
   - проводити коригування технологічного режиму;
   - оформляти та узгоджувати зміни в технологічній документації;
   - забезпечувати безперебійну роботу технологічного обладнання;
   - регулювати роботу обладнання відповідно до заданого режиму;
   - готувати сировину, напівфабрикати та готову продукцію для проведення випробувань;
   - виконувати хімічні та фізико-механічні випробування;
   - проводити розрахунки результатів аналізів;
   - здійснювати оперативний контроль за ходом технологічного процесу.

   Використовуючи технічну довідку матеріалу ЄСКД, ДСТУ, стандарти СНД, керуючі та методичні матеріали, повинен уміти:
   - не допускати у виробництво сировину, матеріали та напівфабрикати, які не відповідають вимогам до їх якості;
   - не допускати у процесі виробництва порушень параметрів та норм технологічного процесу;
   - аналізувати причини виникнення браку;
   - вміти його попереджувати та усувати;
   - складати обґрунтовані нормативи витрат сировини і матеріалів у виробництві;
   - складати та коригувати виробничі нормативи виготовлення напівфабрикатів та продукції.

                                    5.05050207 « Обслуговування та ремонт обладнання підприємств                                                                               хімічної і нафтогазопереробої промисловості » 

 Фахівець, молодший спеціаліст з спеціальності 5.05050207 "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості" може займати такі первинні посади:
   - технік з експлуатації та ремонту устаткування;
   - технік - конструктор (механіка);
   - технік з підготовки виробництва;                                                                                                                                                                   - технік з підготовки технічної документації;
   - технолог;
   - технік з налагоджування та випробувань.
     Молодший спеціаліст технік-хімік повинен уміти:
   - спеціалізований ремонт насосів і компресорів;
   - виробництво машин та устаткування;
   - монтаж та установлення насосів, компресорів та гідравлічних систем;
   - спеціалізований ремонт підйомного і такелажного устаткування;
   - монтаж та установлення інших машин загального призначення;  
   - спеціалізований ремонт машин для добувної промисловості і будівництва;
   - монтаж та установлення машин для добувної промисловості і будівництва;
   - монтаж та устаткування решти машин спеціального призначення; 
   - спеціалізований ремонт решти машин спеціального призначення.

У коледжі на підставі ДАК України від 24 листопада 2011 р. протокол №91 відкрито підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України з ліцензуванням обсягом 100 чоловік (підготовчі курси).

Відкрито нову спеціальність 5.05020201 „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва”:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

0502 „Автоматика та управління”

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ

05202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

КВАЛІФІКАЦІЯ

3113 „Елетромеханік”

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

Молодший спеціаліст

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

Неповна вища освіта

НОРМАТИВНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

2 роки 10 місяців 

Copyright MyCorp © 2019
Форма входу
Пошук
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz